karyawan tuhan

awalnya kita tak ada, akhirnya nanti juga sama. ditengah-tengahnya diciptakan manusia untuk menjadi abdi, alias hamba pada tuhannya.

sejatinya hidup cuma ibadah, berbuat baik, dan bantu-membantu sambil menunggu waktunya nanti mati. tapi kadang jiwa lupa sebab keduniawian dan keragawian.

perkenankan saya mencoba hidup dalam tafsir hidup macam ini. pislopengaul.